Huisreglement

 1. Huisreglement
  Dit huisreglement is op zowel ingezetenen van het pand MB67 als op de bezoekers van MB67 van toepassing.
 2. Toegang en sleutels
  MB67 zal op werkdagen geopend zijn van 8.30 uur tot 17.30 uur. Het is voor huurders die een maandelijkse of langere huurtermijn aangaan mogelijk om een sleutel en tag te krijgen van MB67. Hiervoor moeten zij een sleutelverklaring tekenen. Mocht je een sleutel en tag hebben van MB67 dan moet de huurder de veiligheidsvoorschriften respecteren en waken over het feit dat de toegangsdeuren worden gesloten bij het verlaten van het pand.
  Het pand is voorzien van een alarmsysteem. Houd hier dus rekening mee bij het betreden van het pand na openingstijden.
  MB67 heeft het recht wijzigingen door te voeren betreffende de openingstijden van het pand met een notificatietermijn van 1 maand.
 3. Gebruik van de ruimtes
  De huurder is verplicht de ter beschikking gestelde ruimte in dezelfde staat achter te laten als bij de aankomst in het pand. Verder verbindt huurder zich ertoe om het kantoor netjes te onderhouden gedurende de duur van de overeenkomst.
  Binnen MB67 geldt een clean desk policy. Bij het verlaten van de werkplek dient een werkplek netjes en schoon te worden achtergelaten. Serviesgoed moet na gebruik in de vaatwasser worden gezet.
  Het is niet toegestaan gaten te boren in de muren zonder toestemming van het serviceteam van het pand. Ook wijzigingen aanbrengen in de elektriciteit, telefonie of andere installaties mag alleen gedaan worden met toestemming van het serviceteam van het pand.
  Het is verboden de ruimte te gebruiken als uitpakplaats of opslagruimte tenzij hier toestemming voor is gegeven door het serviceteam van het pand.
  Indien de huurder dermate schade heeft aangebracht aan het meubilair, muren, ramen, deuren, tapijt, die het normale gebruik overstijgen dan zal de huurder de kosten dragen om dit te herstellen.
 4. Schoonmaak
  MB67 wordt normaliter 1 keer per week schoongemaakt. MB67 is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van documenten door de schoonmaak, al zijn er wel duidelijke afspraken gemaakt met het schoonmaakbedrijf om geen documenten aan te raken bij het schoonmaken.
  MB67 wenst het kantoor in goede staat te onderhouden en het kan dus gebeuren dat er extra schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 5. Veiligheid
  Bij MB67 vind je blusapparatuur en een plattegrond waarop vluchtwegen staan aangegeven. Let goed op waar voor jou de dichtstbijzijnde nooduitgang is. Vluchtroutes moeten altijd toegankelijk zijn, daarom mogen de nooduitgangen niet geblokkeerd worden.
  Alle ongevallen dienen te worden gemeld aan het serviceteam. EHBO-materialen zijn te vinden bij het serviceteam.
  Pakketjes, aktetassen, reistassen e.d. mogen niet onbewaakt achtergelaten worden.
 6. Gebruik van koffiefaciliteiten
  MB67 is voorzien van gemeenschappelijke apparatuur, zodoende is het verboden dat de huurder een eigen koffiemachine, koelkast, verwarming enz. in zijn ruimte heeft staan.
  De algemene koffieautomaat wordt zonder extra kosten beschikbaar gesteld door MB67 aan haar huurders. Hierbij geldt een fair use policy. Het is toegestaan om bezoekers, gasten en aanwezigen koffie aan te bieden, mits dit binnen de door MB67 te bepalen proporties valt (uitgaande van maximaal 5 kopjes per dag per persoon). Mocht het nodig zijn, dan is MB67 gerechtigd om bij vermoeden van overmatig koffiegebruik extra kosten in rekening te brengen voor het gebruik van producten uit de koffieautomaat.
 7. Gebruik van printerfaciliteiten
  Printen en kopiëren kan tot 50 pagina’s per maand zonder extra kosten op de daarvoor bestemde printers en kopieerapparaten. Hier geldt een fair use policy: wees zuinig in het gebruik en zorg dat de print- en inktkosten binnen proporties blijven. Mocht het nodig zijn, dan is MB67 gerechtigd om bij vermoeden van overmatig printen en/of kopiëren extra kosten in rekening te brengen.
 8. Geluidsoverlast
  Het is toegestaan om te telefoneren, gesprekken te voeren in de algemene ruimtes, zowel met andere huurders, uw gasten als bezoekers. Houd hierbij wel rekening met de andere aanwezige huurders en zorg ervoor dat zij geen last hebben van het geluid. Zorg dat een ander geen last heeft van het geproduceerde geluid en in alle rust zijn en/of haar werkzaamheden kan verrichten.
 9. Parkeren
  Parkeren is mogelijk in de daarvoor bestemde vakken rondom het pand.
  De parkeerplaatsen mogen alleen gebruikt worden om een wagen te parkeren en mogen in geen geval dienen om een of andere activiteit uit te oefenen of om goederen op te slaan.
 10. Huisdieren
  Huisdieren zijn niet toegestaan in het pand, tenzij overlegd met het serviceteam.
 11. Rookverbod
  Binnen heel MB67 is het niet toegestaan te roken of open vuur te gebruiken. Roken is uitsluitend toegestaan buiten het pand. Het is niet toegestaan om met groepen bij de voordeur te roken in verband met overlast voor andere huurders van MB67.
 12. Verzekering
  De huurder is verantwoordelijk om zich voor alle eigen materialen en de eigen inrichting van zijn of haar kantoor te verzekeren. De verzekering van MB67 behelst enkel de gemene delen van het pand en in geen geval alle persoonlijke bezittingen van de huurders.
 13. Overige regels
  Alle verboden zoals omschreven in de Nederlandse wetgeving zijn van toepassing, zoals o.a. het verhandelen/gebruik van drugs en andere verboden middelen.